Miljöpolicy

Som en klubb inom Svenska Bilsportsförbundet skall vi ta ansvar för vår miljö. Detta sker inom en större satsning som Riksidrottsförbundet (grön idrott) gör ihop med klubbar i hela Sverige i en tid då bilism och motorsport behöver ta sitt miljöansvar.

Genomförande

Det är självklart att alla fordon inte kan dras över en kam, därför skall vi se till att reglerna passar för alla typer av fordon som vi har i klubben. Det finns många enkla regler som vi kan följa så att vår miljö inte påverkas i onödan.

Miljöpåverkan

Miljötänkandet bör genomsyra all vår verksamhet. I allt från det den vanliga medlemmen gör med sitt eget fordon till den verksamhet som klubben genomför. Ser våra beslutsfattare, myndigheter och allmänheten att vi tar vårt miljöansvar på allvar är risken betydligt mindre att bilsporten drabbas av restriktioner i framtiden.

Klubben skall arbeta med är att förbättra och utveckla miljöskyddet samt sprida denna kunskap till medlemmar om bl.a. materialval vid renoveringar, hantering av oljespill, miljövänligare kemikalier, återvinning m.m.

Det som varje medlem kan göra själv är:

 • Håll ditt fordon i ett tekniskt gott skick, rätt inställd tändning och förgasare sparar både miljö och plånbok. Byt komponenter som ej fungerar tillfredsställande.
 • Täta och byt läckande packningar m.m. i motor och drivlina. Välj material och reservdelar med miljöhänsyn.
 • Anlita firmor och företag som följer miljölagar och skyddsbestämmelser.
 • Vid motorrenovering bör hårdare ventilsäten m.m. sättas in så att bränslen utan smörjande tillsatser kan användas. Diskutera gärna med andra renoverare och klubbar hur de gått tillväga.
 • Ta hand om gammal olja och andra restprodukter på ett miljöriktigt sätt, lämna avfallet på en miljöstation. Använd ej gammal motorolja till andra ändamål, den innehåller upp till tusen gånger mer cancerframkallande kolväten än ren olja.
 • Lämna gamla blybatterier och metaller till återvinning.
 • Skulle du lämna ett ”visitkort” efter en parkering, torka upp oljan med en trasa.
 • Att använda särskilda droppskydd att lägga under fordonet vid parkering.
 • Använd i möjligaste mån miljövänliga bilvårdsprodukter, schampo, avfettningsmedel m.m., helst sådana som är biologiskt nedbrytbara.
 • När så är möjligt använd bränslen och material som uppfyller kretsloppsprincipen.
 • Begränsa tomgångskörning och buller.
 • Visa respekt för vår miljö vid all verksamhet.

Regler och undantag

Det finns regler som måste anpassas i varje fordon och inte kan gälla rakt över olika typer av bilar/fordon.

En gammal bil kan t ex få läcka någon droppe olja under en dag men det får inte en nyare bil göra. Det är klart att även en gammal bil inte få läcka hur mycket olja som helst men lite olja kan läcka på grund av motorns konstruktion.

Det kan även vara så att vissa bilar får ha en högre ljudnivå än vad andra har. Endera för konstruktionen med sig att ljudnivån inte kan ändras eller så kan det vara i ett historiskt syfte att de får ha denna högre ljudnivå. Men bara för att ett fordon får ha en högre ljudnivå så medger inte detta att man får lossa delar som man själv tycker och därmed få en ännu högre ljudnivå, det finns gränser för hur hög ljudnivå man får ha även på ett historiskt värdefullt fordon.

På tävling och våra banmöten

I all enkelhet så kan man säga att de regler som finns på själva banan gäller också i depån och runt om hela tävlingsområdet. Samma sak gäller för både publik och deltagare.

 • Tankning och övrig hantering av vätskor runt tävlingsbilen får bara ske på en särskild plats som är uppmärkt. Där skall finnas skyddsmatta och uppsamlingskärl för att skydda marken från spill. Där skall även finnas brandskyddsmaterial om olyckan skulle vara framme.
 • Vid uppställning i depån och framför allt vid service skall det finnas en presenning under bilen så att man skyddar marken om det behövs.
 • Även service-/dragfordon kan behöva en presenning under motor och växellåda.
 • Fordon som börjar läcka vätska under tävlingens gång blir stoppade från fortsatt tävlande till dess att läckan har åtgärdats. Detta gäller också i depå och övriga delar av tävlingsområdet.
 • Fordon som inte har tillräcklig ljuddämpning kan komma att stoppas från fortsatt tävlande och körning till dess att detta problem är åtgärdat.
 • Använd sunt förnuft och släng inte skräp på marken. Låt inte heller använda saker stå kvar när du lämnar platsen utan släng det på rätt ställe.
 • Hjälp även till om andra inte kan städa upp efter sig.
 • Skulle man bryta mot någon av dessa punkter under en tävling eller banträff så kommer först en tillsägelse, om inte denna skulle följas kan en bestraffning komma att utfärdas av tävlingsledningen.