Om klubben

Sportvagnsklubben Göteborg grundades år 1954 och är till för Dig som är bilintresserad, med inriktning på sport- och racerbilar. Vi är drygt 600 medlemmar och anordnar torsdagsträffar, utflykter, rallyn, sprint race, utbildningar, förarkurser och körning på racerbana. Vi utfärdar också tävlingslicenser. Klubben sköter även försäkringar för historiska bilar, samt ger ut klubbtidningen Bulletinen.

Sportvagnsklubben Göteborg (SVKG) är en sammanslutning av sportvagnsentusiaster och banracingintresserade. SVKG är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) och Svenska Bilsportförbundet (SBF).

Klubbens målsättning är bl.a:

 • att sammanhålla sportvagnsentusiaster och banracingintresserade.
 • att främja intresset för sportvagnar och banracing på sluten bana.
 • att skapa skickliga och ansvarsfyllda förare.
 • att arrangera sammankomster för ökad trevnad och kamratlig samhörighet.

Aktiviteter i klubben

Svenska Sportvagnsmästerskapet är en serie om 5 deltävlingar. Dessa är förlagda till olika racingbanor i Sverige och är delmoment i de sportvagnsträffar, till vilka det kommer sportbilar från hela Norden. I Sportvagnsmästerskapet deltar flera av klubbens medlemmar med stor framgång.

Foto: via MGCC

Vidare anordnas förarkurser för dem som är intresserade av att tävla med sin sportvagn eller kanske bara vill behärska sin bil under krävande förhållanden. Funktionärkurser anordnas för dem som vill vara med och hjälpa till att genomföra tävlingar. Där har Du möjlighet att få uppleva racing på riktigt nära håll. Några gånger per år hyr vi en racingbana för oss själva. Här kan alla medlemmar känna på hur det är att köra på bana med sportvagn utan tävlingsstress.

SVKG Sprintrace är en serie om 4-5 deltävlingar med slalomkörning på uppkonad asfaltbana. Här kan alla som har en gatregistrerad sportvagn vara med och gasa lite extra under ordnade former.

Tuffa race är normalt på konbanan under SVKG Sprintrace.

Vårrallyt och Nattrallyt heter våra sportvagnsrallyn som går längs kurviga vägar den 1:a maj respektive någon mörk höstkväll i september eller oktober. Dessa rallyn är mycket uppskattade arrangemang som bjuder på trevlig familjär samvaro.

Vårrallyt 2016 startade från Järnbrott i Göteborg och målet var Gräfsnäs.

Utflykter till olika platser sker hela sommarsäsongen på våra torsdagsträffar. Samling sker på parkeringen utanför Systembolaget i Munkebäck varje torsdag kl 18.30 från maj t.o.m. september.

Vi möts upp inför torsdagsutflykt på Systembolagets parkering i Munkebäck 21 juli 2016.

Under året anordnar vi Klubbmästerskap i utomhusgokart på Team 13 i Bulycke på sommaren och Klubbmästerskap i inomhusgokart på GoKarting i Majorna på vintern. Onsdagsklubben träffas på onsdagar under hela året, kör några pass med gokart och berättar om upplevda och drömda upplevelser från racingbanorna.

Onsdagsklubben samlad på GoKarting i Majorna 17:e januari 2018.

Under vintersäsongen brukar vi även träffas vid olika tillfällen då vi anordnar en rad olika typer av evenemang såsom föredrag, visning av sportbils- och racingfilmer, egna videos, Glöggmuffen runt Lucia, vinterracing med våra vardagsbilar (SVKG Råttsprint), digital racing med spelkonsol (SVKG Virtuell Racing) samt allmänt sportvagnssnack. Håll utkik i vår kalender där vi lägger ut evenemangen efter hand.

Så här blir du medlem

Besök vår Medlemskap-sida och läs instruktionerna där.

Miljöpolicy

Klubben är sedan juni 2007 en grön idrottsförening inom Riksidrottsförbundet och sålunda har vi också en miljöpolicy.

Historik

Sportvagnsklubben Göteborg grundades den 17 juni 1954 av Bo Lorentzon. I början hette klubben bara Sportvagnsklubben, men 1979 gick man allmänt över till SVKG.

Enligt de första stadgarna fick ”envar välfrejdad person” bli medlem av klubben. Vid årsmötet 1958 bestämdes det att inga standardvagnar skulle väljas in i klubben, men att de som redan var med fick delta i tävlingarna. Detta orsakade ett visst missnöje, så vid nästa årsmöte fick standardvagnarnas användning en något försonligare framtoning. Dock strävade man mer och mer efter att inrikta verksamheten på sportvagnar.

 • 1955 började SVKG anordna tävlingar, som till en början benämndes övnings- eller träningskörningar. De var rena och enkla klubbtävlingar som bland annat gick på isbelagda sjöar och på KA4 eller A2 (=LV6). När SSF (Sveriges Sportvagns Förare) bildades 1959 blev det mer organiserat med regler och klassindelningar.
 • 1957 hölls de första förarkurserna, vilka var både teoretiska och praktiska. Dessa hölls antingen i klubblokalen eller på någon lämplig bana eller isbelagd sjö. Medlemmarna fick även möjlighet att delta i externa kurser, anordnade av t.ex. Svenska Racerförarklubben.
 • 1959 I februari anordnas hela tre hastighetstävlingar på is, varav en genomfördes på Slottskogsvallen. Alla isbanetävlingar genomfördes med sommardäck. Samma år presenterar Teknikens Värld i nummer 25 SVKG som ”Vassa Vagnars Vänner”, något som till och med, om än skämtsamt, använts som alias till SVKG.
 • 1960 hade klubben planer på att anlägga en egen, permanent motorbana. Ett aktiebolag bildades där många av klubbens medlemmar hade aktier. Många olika tänkbara platser för banan testades, men man möttes av ett flertal hinder. Efter att en sista begäran att förvärva mark i avslogs i juni 1964 avvecklades aktiebolaget.
 • 1965 I samband med utställningen Sportvagn 65 korades en Miss Sportvagn 65. Flickan hette Gunilla Stolpe och var dotter till dåvarande klubbmedlemmen Rolf Stolpe.
 • 1972 utkom klubbens första tidning, Nyheter & Bulletiner. Innan den började produceras fick man hålla sig till godo med SSF:s tidning Sportvagnen och vi, som utkom under 60-talet.
 • 1974 Första(?) kvinnliga medlemmen, Mona Hellberg. Hon var en av de få, eller den enda, kvinnliga besiktningsmännen.
 • 1979 Allmän övergång från förkortningen SVK till SVKG.
 • 1980 Touringkommittén kommer till. För att inte oregistrerade racersportvagnar skulle blandas med gatregistrerade sportvagnar i samma heat drogs olika roadsportsklasser igång i början av 80-talet. Dessa klassindelningar gäller även idag.
 • 1997 datoriserades SVKG, framförallt Bulletinen.
 • 1998 lades SVKG:s hemsida ut på internet för första gången.
 • 2016 publicerades SVKG:s jubileumsbok Vassa Vagnars Vänner.
 • 2017 infördes betalningsmöjligheter på SVKG:s hemsida där medlemmar kan anmäla sig och betala för medlemskap, bankörningar och andra evenemang i klubben.

Antalet medlemmar har från 1962 ökat från 81 till drygt 600 st.