Transportstyrelsens nya regler

Transportstyrelsen har infört nya föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:2) om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon.

För att underlätta för arrangörer av tävling eller uppvisning och för länsstyrelserna i deras prövning gäller nya regler för ansökningstiden för dessa evenemang. För att harmonisera reglerna med cykelföreskriften gäller från och med 1:a oktober 2018 att ansökan för tävling eller uppvisning ska lämnas in 4 månader innan evenemanget. För en smidig övergång kan länsstyrelserna föra en dialog med arrangörer av återkommande evenemang. För mer detaljer se Transportstyrelsens information på följande sida:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/trafik–och-vagnyheter/tavling-eller-uppvisning-med-motordrivna-fordon-pa-vag

För klubbens räkning innebär detta för några av årets första evenemang att den nya ansökningstiden kan medföra att vi inte får igenom våra ansökningar i tid som planerat.

Styrelsen i klubben har därför beslutat att som reservplan uppdatera tidtagningsutrustningens mjukvara och införskaffa avancerad utrustning att användas av samtliga deltagare, där varje förare kan sitta i sin bil med VR-glasögon på plats och tävla mot de andra deltagarna, precis som tidigare. Vi kommer då att placera ut samtliga sportbilar på banans start- och målraka på var sin markerade startplats, vilket medför gott om utrymme mellan varje bil för att undvika ev. parkerings- och krockskador.

Dagens teknik är så avancerad att forskningen inom detta område visat att man ofta har svårt att skilja på den digitala världen och den fysiska. Eftersom man sitter i sin egen förarstol med ratt, växelspak och pedaler kommer detta att förstärka känslan av verklighet.

Garaget
Avancerad VR-utrustning kopplad till fordonets uppdaterade mjukvara via standard ODBVR2-anslutning.

Varje deltagare kommer alltså att sitta som vanligt i förarstolen i sitt fordon med VR-glasögon på och uppkopplad via wifi med sin mobil (alt. via ODB-kontakten beroende på årsmodell) mot den uppdaterade tidtagningsutrustningen på plats. Detta kommer också innebära att vi får möjligheten att som bonus (mot ett mindre tillägg till anmälningsavgiften) erbjuda sprintrace på många olika racerbanor i världen.

En tidigare tillämpning där man använt senaste tekniken och med hjälp av uppdaterad mjukvara kopplat ihop sin sportbils avancerade dator med den virtuella verkligheten i ett klassiskt spel kan ni se på följande video.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt kakor genom att klicka på "Acceptera" i bannern
Hur du modifierar din Porsche 911 eller annan bil att köra Doom i 3 enkla steg.

Den som är intresserad av att använda VR-glasögon som alternativ vid nästa sprint eller banmöte kan uppdatera sin anmälan och kryssa för valet "VR-glasögon".

Uppdatera din anmälan