Användning av personuppgifter

SVKG behandlar persondata i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) (1998:204). Uppgifter som kan knytas till dig som person kommer inte att bli tillgänglig för andra verksamheter eller kopplas till andra, externa register, utom i ett undantagsfall: innehar du som medlem även racinglicens från Svenska Bilsportförbundet via SVKG, kommer dina uppgifter att skickas/uppdateras i deras system i enlighet med deras krav för licenser.

I och med att du registrerar dig på vår webbplats, accepterar du att vi registrerar och använder följande uppgifter om dig: namn, epostadress, lösenord (i krypterad form) och adressuppgifter.

I och med att du ansöker om medlemskap i klubben, accepterar du att vi registrerar och behandlar följande uppgifter om dig i vårt medlemsregister: namn, adress, personnummer, epostadress, telefonnummer, försäkring/racinglicensinnehav (hos SBF) och information om dina sportvagnar (gäller ej stödmedlemmar).

I och med att du köper biljetter eller anmäler deltagande till våra evenemang, accepterar du att vi registrerar och behandlar följande uppgifter om dig (beror på typ av evenemang): namn, epost, telefonnummer och bil (för banmöten). Om du köper biljett för andra medlemmar och därigenom anger uppgifter om dem, måste du se till att ha tillåtelse från respektive medlem att deras uppgifter sparas och behandlas för evenemanget.

Alla personuppgifter vi samlar in genom anmälan och biljettköp till evenemang använder vi för att kunna administrera evenemangen på ett effektivt sätt.