Integritetspolicy

Sportvagnsklubben Göteborg (nedan kallad SVKG) värderar skyddet av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och medlemmars personuppgifter. Denna policy gäller för alla situationer som sker inom ramen för föreningens verksamhet, bl a besök och köp på vår webbplats, vid kontakt med klubben och dess funktionärer, och användning av klubbens iOS/Android-app (nedan kallad SVKG-app eller appen).

Genom att använda vår webbplats eller SVKG-app godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Parter och ansvar

Sportvagnsklubben Göteborg, organisationsnummer 857500-1022, adress Box 52031, 400 25 Göteborg (nedan kallad SVKG) behandlar personuppgifter i enlighet med EU 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR). SVKG är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. I förekommande fall (för medlemmar som innehar SBF-licens) är föreningen gemensamt personuppgiftsansvarig med SBF för de uppgifter som hanteras av SBF.

Ändamål för behandling

För att SVKG ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. SVKG finns till för sina medlemmar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service SVKG tillhandahåller. Det handlar exempelvis om medlemskap, evenemang, licenshantering, ekonomiska transaktioner och statistik.

SVKG är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Hantering av evenemang
 • Hantering av licenser och försäkringar
 • Ansökan och hantering av bidrag
 • Statistik och uppföljning
 • Kontakt med föreningen
 • Besök och konto på vår webbplats
 • Användning av vår SVKG-app
 • Hantering av våra nyhetsbrev och andra utskick
 • Hantering av betalningar
 • Publicering av material på vår webbplats och sociala medier
 • Publicering av material i vår klubbtidning

Personuppgifter som behandlas

När du registrerar ett konto på vår webbplats registrerar vi följande uppgifter: namn, epostadress, lösenord (i krypterad form), IP-adress, i förekommande fall adressuppgifter och besöksstatistik på webbplatsen.

För medlemmar sparar vi följande personuppgifter: namn, epostadress, adress, födelsedatum, personnummer (för innehavare av SBF/SMA-licens eller MHRF-försäkring), telefonnummer, försäkrings-/licensinnehav (hos MHRF, SBF och SMA), information om dina sportvagnar (gäller ej stödmedlemmar), köp- och betalhistorik, användning av digitala tjänster såsom webbplats/nyhetsbrev.

För administration av deltagande i våra evenemang: namn, epostadress, telefonnummer, bil (i förekommande fall), särskilda önskemål (i förekommande fall då mat serveras vid evenemang), köp- och betalhistorik (i förekommande fall då anmälningsavgift behöver betalas), annat specifikt beroende på evenemangets art eller krav.

Vi förbehåller oss rätten att publicera medlems namn, tävlingsresultat och bild på vår webbplats och i vår klubbtidning Bulletinen.

I SVKG-appen sparas din e-postadress och lösenord lokalt då du via appen loggar in på ditt konto på hemsidan och används endast för att fylla i inmatningsfälten vid efterföljande inloggning i appen. Denna information delas inte med någon annan.

När du använder SVKG-appen kan åtkomst till enhetens GPS användas för att samla in information om din geografiska position. Detta används endast för att mäta avståndet till frågor och kontrollpunkter för touringutflykter i appen och delas inte ut till någon annan. Denna information samlas endast in om du explicit givit ditt samtycke till det. Du kan när som helst inaktivera detta via enhetens säkerhetsinställningar för platsåtkomst.

När du använder SVKG-appen kan åtkomst till enhetens kamera användas för att skanna in streck- och QR-koder vid frågor och kontrollpunkter för touringutflykter i appen. Användning av kameran görs endast in om du explicit givit ditt samtycke till det. Du kan när som helst inaktivera detta via enhetens säkerhetsinställningar för åtkomst till kameran.

SVKG-appen samlar in och sparar dina deltagaruppgifter och avgivna svar lokalt på enheten då du i appen valt att delta och starta i en touringutflykt. Dessa uppgifter överförs till en annan enhet då du vid målgång väljer att lämna in dina svar från aktuell utflykt. Dessa uppgifter används för att räkna ut poäng och utse vinnare i frågetävlingarna då de förekommer på våra utflykter. Vi förbehåller oss rätten att publicera dessa tävlingsresultat på vår webbplats och klubbtidning Bulletinen.

Via nedladdning och installation av SVKG-appen, från bl a App Store eller Google Play, kan information automatiskt samlas in, såsom typ av enhet, enhetens unika ID, IP-adressen för dess internetuppkoppling, installerat operativsystem, information om hur du använder appen och i förekommande fall krascher som uppstått under användning av appen. Denna information är anonymiserad och vi kan inte relatera denna information till någon enskild individ.

Vilka vi delar personuppgifter med

SVKG kan behöva dela personuppgifter med de leverantörer vi samarbetar med som stöd i vår verksamhet, t ex leverantör av it-tjänster såsom webbhotell, lagring/säkerhetskopior, statistikinsamling av besök på vår webbplats, nyhetsbrev, betaltjänster, till tredje part om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning, med SBF i samband med medlems innehav av SBF-licens och de krav SBF ställer på oss som medlemsförening för detta, samt MHRF i samband med medlems innehav av MHRF-försäkring.

Vid deltagande i våra evenemang kommer ditt namn och i förekommande fall bil och s k avatar (bild som du registrerat via din epostadress), att publiceras på vår webbplats för andra medlemmar som är inloggade på vår webbplats, om du inte särskilt angivit vid anmälan om att du inte vill vara inkluderad i den publicerade anmälningslistan.

Tävlingsresultat från våra evenemang, bl a namn, bil, tider och poäng kan komma att publiceras och vara tillgänglig för allmänheten på vår hemsida och i vår klubbtidning.

Om SVKG måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje land eller på annat sätt representerar SVKG internationellt.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Laglig grund för behandling

SVKG har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap Avtal
Hantering av evenemang Avtal
Hantering av licenser och försäkringar Avtal
Ansökan och hantering av bidrag Avtal och rättslig förpliktelse
Statistik och uppföljning Intresseavvägning
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök och konto på vår webbplats Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)
Användning av vår SVKG-app Samtycke
Hantering av nyhetsbrev och andra utskick Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)
Hantering av betalningar Avtal och rättslig förpliktelse
Publicering av material på vår webbplats och sociala medier Avtal, intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)
Publicering av material i vår klubbtidning Avtal, intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

SVKG kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår, kommer uppgifterna att raderas, om detta ej förhindras av avtal eller rättslig förpliktelse.

För medlemskap kommer vi att bevara dina personuppgifter i upp till sex år efter avslutat medlemskap i enlighet med bokföringslagen, om det inte finns särskilda skäl att spara informationen en längre tid i samband med t ex en rättslig förpliktelse.

Personuppgifter för de som skapat konto på vår webbplats, men ej ansökt om eller blivit antagen som medlem, kommer att raderas inom ett år från registreringen av kontot.

Personuppgifter som sparas lokalt på enheten för de som installerat och använt vår SVKG-app raderas då appen avinstalleras från enheten.

Kakor (cookies)

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö och ge dig en bättre upplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom när det gäller inloggade användare på webbplatsen.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad.

Dina rättigheter

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende SVKG:s behandling av dina personuppgifter. SVKG ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får SVKG ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta oss via epostadressen personuppgifter@svkg.se för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Du har alltid möjlighet av avbeställa våra nyhetsbrev via epost genom avanmälningslänken som finns i varje nyhetsbrev.

Viktiga förändringar i vår personuppgiftspolicy kommer vi att meddela via denna webbplats och via epost (om möjligt). Aktuell version av denna policy hittar du här på vår webbplats.

 

Senast uppdaterad: 2021-06-16.