Regler för inställda evenemang och pandemin

Klubben följer myndigheternas beslut och riktlinjer, vilket betyder att våra evenemang kan ställas in med kort varsel.

Då vi behöver ställa in ett planerat evenemang pga pandemin kommer vi så fort som möjligt gå ut med information om detta till er och återbetala alla betalda avgifter till evenemanget.

Anmälningar till ett inställt evenemang kommer inte att få förtur till evenemanget vid ev. annat framtida datum eller flyttas över till annat evenemang. Varje framflyttat evenemang kommer innebära en ny separat anmälan till det.

Vi hoppas på er förståelse för detta.