Riktlinjer och regler vid våra banmöten under pandemin

SVKG följer de råd och anvisningar myndigheterna beslutat om, speciellt de regler som rör storlek på grupper och avstånd mellan individer i dessa grupper. Här kan du läsa om våra riktlinjer och regler som gäller under pandemin.

Följande gäller för samtliga deltagare vid våra banmöten:

  • Ankomstkontroll – funktionär stämmer av/kontrollerar identitet, betalning, licens, önskad grupptillhörighet, egenkontroll / besiktning av fordon samt anvisar plats för aktuell grupp på banområdet eller i depån.
  • Vi är uppdelade i normalt tre grupper – lugn, medel och race beroende på vana och färdighet. Dessa grupper, cirka 20 personer per grupp, hålls åtskilda och förmanas undvika nära kontakt med övriga deltagare.
  • Besiktning och stickprovskontroll genomförs löpande i grupperna av funktionär med förarens egenbesiktning av fordonet som grund.
  • Förarsammanträde genomförs gruppvis utomhus med gällande avstånd mellan deltagarna.
  • Endast den grupp som skall köra uppehåller sig i depån, de som inte kör är hänvisade till andra områden som informeras om specifikt för varje banmöte.
  • I övrigt följer vi de rutiner klubben har beträffande banmöten.

Vi vill alla att detta skall fungera på bästa möjliga sätt inom ramarna för de regler som gäller hela vårt samhälle just nu.

Skulle du känna minsta osäkerhet när det gäller om du känner dig helt frisk eller inte, ber vi dig höra av dig till oss och stanna hemma. Vi kommer att ordna med återbetalning av din biljett.

Hjärtligt välkommen till våra banträffar under speciella förhållanden utan direkt social kontakt mellan deltagarna, men med samma goa SVKG-anda och möjlighet att sträcka ut på banan som vanligt.

Racingkommittén,
Sportvagnsklubben Göteborg