SVKG Råttsprint

SVKG Råttsprint är en konbanetävling där vi deltar med våra vardagsbilar. Tävlingarna körs på uppkonad, kall och förhoppningsvis hal asfaltsbana.

Generella regler för deltagande

Tävlingen är endast öppen för råttsoffor, dvs våra vanliga vinterbilar. Det är upp till tävlingsledningen att avgöra om en deltagande bil räknas som sportbil och därmed inte får deltaga. Det är krav på att ha hjälm och handskar på när man kör stintarna. Eventuellt öppna vardagsbilar bilar måste ha båge. Dubbade däck är inte tillåtet.

Klasser

Vi delar upp deltagarna i två klasser baserat på antalet drivande hjul, dvs 2 eller 4.

Regler för poängberäkning

Varje ekipage kör ensam med tidtagning där dagens 2 bästa tider adderas och poängberäknas. Vid touch av kona, som står kvar, är tidstillägget 1 sekund, flyttad kona ger 3 sekunder och felkörning ger 5 sekunder. Upprepade tidstillägg adderas under stinten.

Poäng utdelas i ordning efter bästa 2 tider med 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och därefter 1 poäng till varje ytterligare förare som deltagit.

Försäkringar

Allt deltagande i SVKG Råttsprint sker med försäkringar från Svenska Motorsport Alliansen, förarlicensen löses av deltagaren själv i förväg på www.SvenskaMotorsportAlliansen.se.

Kontaktperson: Anders Johansson, tel: 0705-341100 eller epost: anders.johansson@svkg.se