SVKG Sprintrace

SVKG Sprintrace är en serie om 5 deltävlingar. Total poängställning (1 deltävling räknas bort) efter sista deltävlingen avgör slutsegraren. Tävlingarna körs på uppkonad asfaltsbana.

Generella regler för deltagande

Det är krav på att ha hjälm och handskar på när man kör stintarna. Öppna bilar måste ha båge. För SVKG:s medlemmar gäller att bilarna måste vara registrerade, försäkrade och godkända av Bilprovningen.

Klasser

Vi delar upp deltagarna i olika klasser baserat på förhållandet mellan vikt och motorstyrka. Följande värden gäller för varje klass –

  • Klass A 3,2 Kg/hk
  • Klass B 5,2 Kg/hk
  • Klass C 7,0 Kg/hk.

Regler för poängberäkning

Varje ekipage kör ensamt med tidtagning där dagens 2 bästa tider adderas och poängberäknas. Vid touch av kona, som står kvar, är tidstillägget 1 sekund, flyttad kona ger 3 sekunder och felkörning ger 5 sekunder. Upprepade tidstillägg adderas under stinten. Vi kommer även fortsättningsvis att tillämpa tidstillägg för ”R-däck” (treadwear < 180) med 1-3 sekunder/stint, beroende på bana.

Poäng utdelas i ordning efter bästa 2 tider med 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och därefter 21 poäng till varje ytterligare förare som deltagit. Ej deltagit ger 25 poäng. Under säsongen kan man räkna bort en deltävling i totalcupen och det är följaktligen lägsta sammanlagd poäng som gäller. Vid lika poäng gäller bästa placering och är även det lika, gäller bäst placering i sista deltävlingen.

Ändringar i reglementet 2023

  • Vissa däck med TW över 180 klassas som R-däck (ex. Yokohama A052, Michelin Cup 2 / Cup 2R, Avon ZZS). Listan kan uppdateras vid behov.
  • Tidstillägg på 1 sekund kvarstår för stunden (0,5 sekunder har diskuterats och utvärderats, men gjorde ingen skillnad på placeringar i Sprint 1).
  • Protester, kommentarer och frågor uppmuntras och tas med tävlingsledningen. Målet är en jämn sprintcup där man har chans både med och utan R-däck.
  • Alla ovanstående ändringar för 2023 gäller tillsvidare och utvärderas löpande. De kan komma att ändras under året vid behov.

Polestar Trophy

Årets klassegrare gör upp i A Star in a Resonably Priced Car – Polestar Trophy. Detta avslutar finaldeltävlingen.

Försäkringar

Allt deltagande i SVKG Sprintrace sker med försäkringar från Svenska Motorsport Alliansen, förarlicensen löses av deltagaren själv i förväg på www.SvenskaMotorsportAlliansen.se.

Kontaktperson: Anders Johansson, tel: 0705-341100 eller epost: anders.johansson@svkg.se