SVKG Sprintrace resultat 2018

Totalställning

Förare Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Totalpoäng*
(inga resultat registrerade)
*) Totalpoängen beräknas genom att summera poängen för högst 3 sprintar (den lägsta tas bort). Ordningen mellan förare som fått samma totalpoäng bestäms genom att premiera den som fått högst poäng i en medräknad sprint. Om ordningen mellan förare inte kan avgöras genom detta premieras den som fått högst poäng i den borträknade sprinten. Om ordningen fortfarande inte kunnat avgöras hamnar förarna på delad plats.