60-minutes körpassorganisation

Tävlingen 60-Minutes är en tvådelad tävling besående av ett ”Time-attack”-kval samt en lagtävling med handikappstart.

”Timeattack”-kvalet går till så att lagmedlemmarna i tur och ordning skaffar sig en kvaltid genom att köra ett utvarv, tre heta tidtagna varv och ett invarv, allt i gott tempo för att inte hindra andra tävlande på banan. Tiden klockas antingen av de andra lagmedlemmarna eller med egen laptimer. Efter kvalet inrapporteras tiderna till tävlingsledningen på lagkorten, där även lagmedlemmarnas namn, bil, klass och startordning står noterad.

Den andra delen är själva lagtävlingen 60-Minutes där varje lag tilldelas en starttid genom att summera lagdeltagarnas kvaltider och multiplicera dem med 11 (det antal varv varje deltagare skall köra). Det lag med längst idealtid startar först och sedan följer de andra lagen så att samtliga lags teoretiskt skulle gå i mål samtidigt.

Nedan är en bild på start och målfållor för sex lag med fyra deltagare i varje. I bilden har lag nr 1 fått startflagg samtidigt som lag nr 6 håller på att byta från första förare till andra. Samtidigt är två lag ute och kör sina varv (detta har aldrig hänt samtidigt men en bild får räcka).

Det går bra att dela bil mellan två förare och det går bra att en förare kör flera bilar. Naturligtvis kan man inte växla till förare/bilar som precis kommit in för växling. Det är varje ekipage (förare+bil) som deltar och dess unika varvtider som används för att räkna ut idealtiden. Den enda kombination som inte fungerar så bra är att förare eller bil deltar i fler än ett lag.

Efter växling över till nästa ekipage så förflyttar man sitt fordon till annan plats (parkeringsdepå eller till lagets startfålla om man dubblar). Detta för att målfållan skall vara fri för nästa växling.

När sista ekipage är ute så vinkas inte detta in för varvning efter tio passager utan det är då sista varv. Målgången sker ute på banan med målflagga.

Tävlingens upplägg gör att det aldrig är mer än ett ekipage från varje lag som är ute på banan samtidigt.