Bulletinen

Samlingssida för Bulletinens saker. Förhoppningsvis kommer det att finnas energi att gräva fram fler gamla klenoder och göra dem tillgängliga.

Tidigare Bulletiner

År Nummer
1973 1 2    
 
1979   2    
 
1982   2    
1983   2    
1984 1-2    
 
2006 1 2 3 4
2007 1 2 3 4
2008 1 2 3 4
2009 1 2 3 4
2010 1 2 3 4
2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4

Barbro Pommaks tekniska spalt

Det visar sig att min bil inte är utrustad med en standardaxel där bak. Den skall egentligen vara försedd med en Standardaxel. Jag har börjat undersöka var jag kan få tag på en standardaxel och jag har börjat med att forska i vilken bil Standardaxeln satt från början. Jag har frågat en del experter men de flesta tittar så konstigt på mig och en del skrattar faktiskt. Det är väl inte trevligt? Kan du hjälpa mig Barbro?

Hemmansägare

Jag förstår inte riktigt vart du vill komma. Alla bilar har ju en axel där bak som standard och de flesta har ju en standardaxel. Vad jag vet var även de flesta Standard utrustade med en axel som standard och i de flesta fall var det väl en standardaxel. Detta är det standardsvar jag brukar ge på denna fråga.

Barbro