Köpvillkor

Föreningsinformation

Sportvagnsklubben Göteborg (nedan angivet som SVKG), organisationsnummer 857500-1022.

Kontaktuppgifter

Postadress: Box 52031, 400 25 Göteborg

Epost: webbutik@svkg.se

Produktinformation och pris

Produktinformation

Biljetter till evenemang – biljetter som beställs på SVKG:s webbplats ger innehavaren rätt att deltaga i det evenemang som biljetten avser. Biljetter får endast beställas och användas av medlemmar i klubben, om ej annat anges. Varje biljett är personlig och gäller endast för den namngivna personen som anges på biljetten. Ett biljettköp innebär en bindande anmälan till evenemanget.

Medlemsavgift – medlemsavgift betalas i förskott och gäller för medlemskap i SVKG ett (1) kalenderår. Nya medlemmar kan betala medlemsavgift när som helst under året och blir efter godkännande medlemmar i klubben för resten av innevarande kalenderår. Om medlemskap ingås 1 oktober eller senare under ett kalenderår, gäller medlemskapet resten av kalenderåret samt nästa kalenderår. Förnyelse av medlemsavgift måste betalas av existerande medlemmar senast 31 januari under kalenderåret. Vid utebliven betalning förloras medlemsskapet och därmed sin rätt att köpa och utnyttja biljetter till klubbens evenemang.

Priser

Alla priser anges i svenska kronor och exkluderar mervärdesskatt, men inkluderar övriga avgifter. Klubben är en ideell organisation och är momsbefriad. Totalkostnaden för köpet kommer att framkomma tydligt innan slutlig beställning och kommer att inkludera samtliga kostnader förenade med köpet, inklusive eventuella porto- och fraktkostnader.

Försäljnings- och leveransvillkor

Ta emot en order

En order som läggs på vår webbplat behandlas så snart betalning emottagits.

Leverans

Leverans av biljetter sker så snart betalning registrerats och skickas via epost till den vid leveransen uppgivna epost-adressen så snart det är möjligt (normalt inom några minuter). Om epost ej erhållits inom denna tid, kontakta oss, så skickar vi ut biljetten igen i ett nytt epostmeddelande.

Frakt

Ingen fraktavgift läggs på biljetter som skickas via epost.

Personupplysningar

SVKG behandlar personuppgifter i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR). I och med att du ansöker om medlemskap eller anmäler dig till något av våra evenemang, godkänner du vår hantering av personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

Om du lämnar uppgifter om annan person, behöver du ha den personens godkännande för vår integritetspolicy. Om du själv eller någon annan person du lämnar uppgifter om är under 18 år (exv. stödmedlem), krävs målsmans godkännande av dessa villkor och vår integritetspolicy för anmälan.

Kortinformation och Swish

När du handlar hos SVKG behandlas betalningen av DIBS, som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard, eller Nordea, som hanterar säkra betalningar via Swish. All betalningsinformation lagras i enlighet med betaltjänsternas regelverk.

Rutiner för returer av varor

Avbeställning

Avbeställning kan göras i enlighet med Distansköplagen och din lagstadgade ångerrätt som gäller i 14 dagar (se nedan). Därefter kan du inte ångra ett köp och därmed återbetalas inte erlagd avgift för biljetter/medlemskap.

Reklamation

Om det föreligger ett fel på varan, bör du inom skälig tid efter att du upptäckt det, meddela SVKG skriftligen eller muntligen om felet. SVKG kommer då ge dig information om hur du går vidare. Reglerna kring reklamation finns i Konsumentköplagen.

Ångerrätt

SVKG tillämpar ingen ångerrätt för köp av biljetter till sina evenemang. Enligt ett undantag i distansköplagen SFS 2005:59, kap. 2 §11 gäller inte ångerrätt för bl a idrottsevenemang eller liknande fritidsaktiviteter.

Garanti

Garanti för biljetter till evenemang och medlemskap gäller för tillträde till aktuellt evenemang och medlemskap i klubben. Vid inställt evenemang återbetalas köpta biljetter så snart som möjligt.

Därutöver gäller inga garantier om evenemangets genomförande. Särskilda regler för deltagande i våra banmöten och försäkringar gäller och anges på vår webbplats för respektive evenemang.

Betalning

Vi kräver betalning i förskott för samtliga biljetter och medlemskap som erbjuds på vår webbplats.