Kontakt

E-post info@svkg.se
Telefon 0735-267326 (Micael Lidmalm, ordförande)
Postadress Sportvagnsklubben Göteborg
Box 52031
400 25 Göteborg

Styrelse och kommittéer

Styrelsen

styrelsen@svkg.se
Ordförande Micael Lidmalm 0735-267326
Vice ordförande Per Oleskog 0707-661889
Sekreterare Stellan Östlingh 0705-414114
Vice sekreterare Anders Jansa 0700-582728
Kassör Benny Wahlberg 0703-337212
Klubbmästare David Dahl 0706-169169
Suppleant Sten Ljungquist 0705-930265
Suppleant Andras Lengyel 076-7733911
Suppleant Anders Johansson 0705-341100
Suppleant Oscar Kärrqvist 0705-242029
Suppleant Olaf Eickel 0730-392036
Suppleant Tommy Falck 0703-140022

Touringkommittén

touring@svkg.se
Sammankallande David Dahl 0706-169169
Micael Lidmalm 0735-267326
Andras Lengyel 076-7733911
Oscar Kärrqvist 0705-242029

Racingkommittén

racing@svkg.se
Sammankallande Per Oleskog 0707-661889
Sten Ljungquist 0705-930265
Anders Johansson 0705-341100
Niklas Falk 0703-567456
Tommy Falck 0703-140022
Besiktningschef Kalle Pilkrantz 0708-293455
Besiktningsman Per Löveryd 0702-907420
Utbildningschef vakant
Utbildare Stellan Östlingh 0705-414114
Utbildare Tommy Falck 0703-140022
Utbildare Emil Löveryd 0705-590435
Utbildare Mikael Mattsson 0709-107427
Utbildare Niklas Falk 0703-567456

Redaktionskommittén

bulletinen@svkg.se
Chefsredaktör Anders Jansa 0700-582728
Åke G. Örsnabb
Internetredaktör Anders Jansa 0700-582728
Webmaster Andras Lengyel 076-7733911
Micael Lidmalm 0735-267326
E-postutskick Andras Lengyel 076-7733911

Försäkringskommittén

Kåre Lindén 0707-251440
Kalle Pilkrantz 0708-293455

Revisorer

Sammankallande Michael Hoffstedt 0705-121031
Kaj Plonaitis 0736-876532

Valberedningen

Sammankallande Johanna Dahl 0707-729300
Benny Praetorius 0705-738829
Per Löveryd 0702-907420