Regler för körning i kolonn

Här följer klubbens regler som gäller vid alla våra touringevenemang där vi kör i kolonn.

Avstånd

Håll alltid behörigt avstånd till framförvarande. Du skall således anpassa ditt körsätt till framförvarande så att du inte stör vederbörande genom att ligga för nära eller snett bakom så att du är osynlig.

Du skall samtidigt samspela med den du har efter dig så att vederbörande förstår vad du avser göra, kolla backspegel och använd blinkers.

Transportsträckor

Anpassa fart och körsätt i förhållande till täten och försök köra lugnt med jämn fart. Dra inte ifrån.

Stopp

Stannar en stannar alla. Tänk på att det måste finnas plats för alla i gruppen när du stannar.

Stadskörning

Vid körning i städer är det viktigt att vi håller ihop, kör med kortare avstånd och hög beredskap. Splittras gruppen vid exempelvis rödljus så är det viktigt att hålla uppsikt bakåt och på lämpligt ställe invänta resten eller köra så sakta att de kommer ikapp.

Köra vilse

Skulle någon/några komma på avvägar gäller det att alla är medvetna om etappmålet och vägen dit. Roadmap/karta är bra hjälpmedel liksom mobiltelefon till turledaren. Även en lista över deltagare med kontaktuppgifter är bra att ha. Några i förväg beslutade stopp kan utgöra lämpliga återsamlingsplatser under etappen, annars gäller slutmålet för dagen.

Position i gruppen

Huvudregeln är att aldrig köra om andra deltagare i kolonnen, det skapar bara irritation.

Individuellt ansvar

Varje enskild deltagare ansvarar för sin egen körning och uppträdande gentemot övriga deltagare. Säkerheten skall vara i fokus. Klubben kan aldrig ta ansvar för medlemmar som inte följer gällande regler, föreskrifter eller lagar.

Gruppledaren/ansvarig turledare

Ledaren för gruppen bör vara en van förare med god erfarenhet av kolonnkörning. Ledaren bör vara väl förtrogen med etappens sträckning och ha läst in kartan med anteckningar om eventuella oklarheter.

Turgeneralen/gruppledaren får inte köras om och kökarlen får inte vinkas förbi, skall alltid vara sist.

Svänga av

Vid byte av väg är det viktigt att signalera i tid och hålla uppsikt både framåt och bakåt så att alla uppmärksammar det som sker. Vid behov, stanna i korsningen så att efterföljande uppfattar svängen.

Tankning

Starta alltid med full tank och ta med något att dricka och äta. Walkie-talkie kan också vara bra om man har.

 

Pilkrantz/Ljungquist 2020-07-29
Sportvagnsklubben Göteborg