SVKG anlägger ny racerbana

Kontrolltorn Säve
Framtida styrelsemöten och årsmöten kommer att kunna hållas i kontrolltornet med vacker utsikt över hela banan och staden i bakgrunden.

SVKG kommer att anlägga och driva en ny racerbana på området Säve flygfält. Detta blir klubbens nya hemmabana där vi kan lägga banmöten, sprintrace och torsdagsutflykter. På området kommer även att finnas en väl tilltagen parkering för medlemmars och gästers sportbilar.

Klubben har via sitt breda kontaktnät kommit i kontakt med och träffat en överenskommelse med markägaren, samt projektledare Varas Huijarin, chef på avdelningen för planeringsarbetet för Västsvenska paketet.

Varas, som själv är racerbilsfantast sedan barnsben, och barndomskamrat med Mika Häckinen, tidigare FI-förare, berättar för oss om sin entusiasm för våra planer. – Ni är helt rätt ute med en ny racerbana i Göteborgsområdet. Ni kan dessutom använda schaktmassorna från Västlänkens arbetszoner som byggmaterial för att förbättra hållfastheten i underlaget runt bansträckningen.

Den ekonomiska kalkylen visar att projektet med banan blir ekonomiskt positivt för klubben. Vi får ersättning av kommunen för att ta emot avfalls- och schaktmassor från Västelänkens arbetstunnlar i närområdet. Samtliga inblandade parter kommer att vinna på det här samarbetet, eftersom lastbilstransporterna då via Säve kan utnyttja de nya reglerna om befrielse från trängselskatt på Hisingen.

– Ju mer lermassa som tas emot, desto högre ersättning till klubben och desto mer sparar vi på alla transporter, konstaterar Varas Huijarin. Överblivet material kan säljas vidare eller hyras ut till andra idrottsföreningar, exv. inom folkrace och fotboll, som faktiskt redan hört av sig och är intresserade av att köpa momsbefriat byggmaterial.

Klubben har även ansökt om ekonomiskt bidrag hos Trafikverket för att anlägga en stor pendelparkering på området, bidrag som till stora delar finansieras av trängselskatten i Göteborg. Beslut väntas senare i sommar. Inkomsterna från parkeringsavgifterna kommer att finansiera framtida underhåll av banan.

Detaljplan SPa Säve
Del av inlämnad detaljplan 20180401-001.

Detaljplanerna är långt framskridna och ett förslag har redan lämnats in hos både stadsarkitekten och Mark- och Miljödomstolen. Beslut om godkännande och verkställighet väntas senare i höst.

Mer information och status om detaljplanerna hittar ni här: Avd. 1A, detaljplaner.