Våra torsdagsutflykter moderniseras

Vi kommer att ha ett helt nytt modernt upplägg för våra torsdagsutflykter för året där den nya elbilen Luporetto GTO kommer att spela en spännande huvudroll.

Fiat har under det senaste decenniet utvecklat elmotortekniken kombinerat med AI-teknik för att ta fram en helt ny generation självkörande elbilar. Detta har lett fram till vårens introduktion av den nya elbilen Fiat Luporetto GTO. Den kommer alltså att homologiseras för tävlingssammanghang och tillverkas i totalt 1900 exemplar, av vilka 54 är planerade att tillverkas under året.

Luporetto GTO i raceutförande
Fiat Luporetto GTO, en av de första utvärderingsexemplaren i fullt raceutförande.

Några av medlemmarna i Sportvagnsklubben Göteborgs tourkommitté har tillsammans lagt en beställning på en av de nya fordonen som kommer till Sverige under våren. Kommittén har beslutat att låta varannan torsdagsutflykt ledas av den nya självkörande bilen enligt det nya upplägget.

– Detta kommer att hjälpa oss att täcka för alla utflykter under säsongen och utforma dem på ett enkelt, tryggt, miljövänligt och trafiksäkert sätt, enligt kommittén.

Bilen kommer att kunna konfigureras via en uppdatering av SVKG-appen, som med hjälp av den inbyggda GPS-funktionen låter oss ställa in vart vi ska åka och i vilken takt. Luporetto kommer med hjälp av den inbyggda AI-tekniken (med stöd av neurala nätverk) att själv avgöra lämplig rutt och hastighet i olika avsnitt med hjälp av inställningen för grad av aktiv körning. Vi kommer till en början ha lägena lugn, lagom och race, vilka kommer att utökas med fler vid behov längre fram. I ett framtida scenario kommer deltagarna själva att under pågående körning kunna byta destination och tempo om så skulle behövas. Då gäller förstås att man är överens om vem som använder appen för att i möjligaste mån undvika trafikfarliga situationer.

Medlemmar som är intresserade av AI/el-tekniken i allmänhet och att hjälpa till med inställningarna för torsdagsutflykterna i synnerhet kan kontakta klubbens tourkommitté via svkg.se/touring/el-torsdag.